ANBI status

Stichting Home Sweet Home is aangemerkt als ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit houdt o.a. in dat wij voldoen aan strenge voorwaarden m.b.t. het ANBIverstrekken van informatie en transparantie over onze doelstellingen, beleidsvoering en financiële verantwoording over de besteding van de ontvangen donaties. Onze ANBI status betekent voor u dat uw giften onder voorwaarden aftrekbaar zijn van uw inkomstenbelasting of bij bedrijven van de vennootschapsbelasting. Meer details hierover vindt u onder ‘fiscale aftrekbaarheid giften’ in het menu ‘help ons’.

De volgende informatie kan van belang zijn voor u:
Naam:                                                         Stichting Home Sweet Home
RSIN/fiscaal nummer:                                 8193 82 723
Toegewezen ANBI nr.:                                57024
Nummer KvK:                                              17226690
Contactgegevens:                                       Stichting Home Sweet Home
                                                                    p.a. Dhr. J.J.M. Tempelaars
                                                                    Maashaven 178 TE
                                                                    6041 TB  Roermond
                                                                    info@homesweethomeuganda.nl

Er is geen vorm van beloningsbeleid. De stichting in Nederland werkt met vrijwilligers. Mochten er al kosten gemaakt worden door de vrijwilligers, dan geldt dat deze in principe niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat de financiële situatie van de stichting dit (nog) niet toelaat. In voorkomend geval kan hier ten behoeve van de giftenaftrek een verklaring aan de betrokkene voor worden afgegeven.

Op onze website kunt u via het menu ook informatie terugvinden over:

  • de samenstelling van het bestuur van de Stichting
  • onze doelstellingen
  • de beleidsplannen
  • de financiële verantwoording (jaarcijfers)
  • de uitgeoefende activiteiten (ook via Facebook en de nieuwsbrief die u ontvangt als donateur.)