Bestuur

Als bestuurslid maakt u onderdeel uit van een team. U bent betrokken bij alles wat binnen het bestuur besproken wordt en waar besluiten over genomen worden in het belang van de Stichting. Alle functies binnen het bestuur zijn op vrijwillige basis.
Voor meer informatie of als u één van onderstaande boeiende uitdagingen wilt aangaan, kunt u contact opnemen per e-mail: info@homesweethomeuganda.nl

Fondsenwerver Stichting Home Sweet Home

Home Sweet Home is een stichting die zich richt op kansarme kinderen in Oeganda.
Home Sweet Home ziet het als haar missie om kinderen met een fysieke beperking of ontwikkelingsstoornis te helpen. Door te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften, onderwijs op maat te bieden en voorlichting te geven binnen de gemeenschap, streeft Home Sweet Home ernaar om kinderen een toekomstperspectief te bieden en de lokale bevolking te ondersteunen.