Bestuur

Het bestuur van Stichting Home Sweet Home is voor al uw vragen, opmerkingen etc. bereikbaar via het contactformulier.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer informatie over de beschikbare functies vindt u op onze website in het menu ‘vacatures’.

Ons bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

 Voorzitter: Ton Vroeijenstijn    


 V
oorzitter: Ton Vroeijenstijn

Algemeen bestuurslid: Nicole van Vlerken  Secretaris: Nicole van Vlerken

Harry Porschen, Penningmeester  Penningmeester: Harry Porschen

Penningmeester: Judo Tempelaars  Algemeen bestuurslid: Judo Tempelaars

Herma Moerkerken

Algemeen bestuurslid: Herma Moerkerken

Corine van Krimpen     
 Algemeen bestuurslid: Corine van Krimpen